Pulsen Integration > MTV lade identitetshanteringen i molnet

MTV lade identitetshanteringen i molnet

Det finländska mediahuset MTV använder en mängd avancerad informations- och kommunikationsteknik och molntjänster i sitt dagliga arbete. MTV har investerat i automatiserad identitetshantering och dessutom valt att gå mot en molnlösning. Som ett resultat av det hanteras nu användare och behörigheter mer effektivt, både för MTV:s egna anställda och externa användare. Licensering har effektiviserats och SIP, Smart Identity Portal, har gjort vardagen enklare för identitetsansvariga. Det har dessutom blivit lättare att efterleva GDPR-kraven.

Skapandet av en modern arbetsplats kräver automatisk identitetshantering.

Anna Rusanen, ansvarig för ICT användartjänster på MTV

– Vi vill förse användaren med moderna informations- och kommunikationstekniktjänster, så att våra anställda och samarbetspartners kan jobba effektivt och flexibelt, oavsett plats, tid eller enhet. Vi investerar i ICT-utrustning och molntjänster som är lätta att använda. Skapandet av en modern arbetsplats kräver automatisk identitetshantering, säger Anna Rusanen, ansvarig för ICT användartjänster på MTV.

 

MTV använder en bredd av molntjänster.

 

– Som ett resultat av en hård budningsprocess och rekommendationer har vi valt att reformera vår identitetshantering med hjälp av Pulsens experter. Vi letade efter en agil partner, och Pulsen passade våra krav bäst. Vi kräver mycket från våra partners. Utöver stor kompetens värdesätter vi också flexibilitet och utvecklingsidéer. Vi bestämde oss för att implementera identitetshantering som en molntjänst, eftersom det passar våra behov bäst.

Stor andel externa användare

MTV nyttjar flera Microsoftlösningar. Identitetshantering implementerades i AD-miljön och Azure AD med den integrerade mjukvaran i Microsoft Identity Manager. Denna används för att hantera cirka 700 identiteter, varav ungefär hälften ärexterna användare. Lösningen förser automatiskt mediahusets permanenta och externa anställda med användar-ID:n. Identitetshantering tillåter integration av flera tjänster och användargränssnittet har blivit implementerat med Microsoft Sharepointtjänsten som MTV använder.

 

– Vi har många användare av avancerad informations- och kommunikationsteknik. Kravnivån är hög, och därför strävar vi alltid efter att utveckla vår miljö. Vi vill förse användaren med en trevlig upplevelse och de nödvändiga verktygen för att kunna jobba redan sin första morgon. Identitetshantering är en viktig del av vårt moderna arbetsplats- och tjänstekoncept. Vi vill inte skapa användar-ID:n och aktivera licenser manuellt, säger Rusanen.

 

 

Anna Rusanen, ansvarig för ICT användartjänster på MTV

 

– En annan nyckel bakom identitetshanteringsreformen var EU:s nya lag GDPR. Nu kan vi bättre möta kraven.

 

Även passerkort till MTVs lokaler hanteras nu via identitetshantering och Active Directory.

 

– Vi behöver kunna ge externa experter användar- och åtkomsträttigheter med mycket kort varsel, säger Rusanen.

 

– Uppskattningsvis kommer behovet av support för användar-ID:n halveras genom att identitetshanteringen är automatiserad och att vi kan göra ändringar via portalen. I och med den framtida spridningen av rollbaserade åtkomsträttigheter tror vi att behovet för support kommer fortsätta sjunka. 

Uppskattningsvis kommer behovet av support för användar-ID:n halveras.

Anna Rusanen, ansvarig för ICT användartjänster på MTV

 Microsoft Identity Manager togs i bruk i juni 2018, och molnet finns i Microsofts datacenter i Europa. Microsoft har också investerat mycket i GDPR.

 

– Vi kunde tackla utmaningarna som kom med implementeringen av molntjänsten, vilket också krävde ett nytt driftläge, säger Rusanen.

 

BETYDELSEFULLA FÖRDELAR OCH BESPARINGAR

Smart Identity-portalen förser MTV:s chefer och Information Management-funktion med effektiva och lättanvända drift- och rapporteringsverktyg.

 

– Vi har till exempel lyckats öka effektiviteten i Office 365 licensanvändning- och hantering. Uppskattningsvis kommer vi spara runt 30% på Microsoftlicenser genom automatiserad hantering. Licenserna för personer som slutar på företaget kommer automatiskt släppas till nya användare. Genom grafiska rapporter får vi information om antalet identiteter och en uppsjö av information.

 

Microsoft Identity Manager har integrerats med MTV:s HR-informationssystem. Enligt Rusanen gör denna förändring livet lättare för chefer och assistenter.

 

– Det är ett bekymmer mindre för dem. Vi kan lita på att alla användar-ID:n baseras på data som finns lagrad i vårt HR-system. Chefer godkänner användar- och tillträdesrättigheter och får information om nya användare via e-post. Vi har fått positiv återkoppling på identitetshanteringsreformen. Den ger ökad transparens kring resurserna och rättigheterna de anställda har.

 

Enligt Rusanen vill MTV utveckla identitetshantering baserat på användarroller, och finjustera åtkomsten till olika applikationer. Företagets enheter använder en mängd olika system.

 

– Att främja rollbaserad åtkomst skulle öka automatiseringen än mer. Vi investerar dessutom i utvecklingen av självservice och ett enda kontrollerat sätt att göra saker. Smart Identity-portalen skapar förutsättningar för det.

 

– Vårt samarbete med Pulsen gick väldigt bra och deras anställda är otroligt professionella. De var snabba att sätta igång och genomföra nödvändiga förändringar. Att skapa nya användar-ID:n är nu mycket mer effektivt, och automatiseringen har gjort det vardagliga arbetet enklare, eftersom informationskällan för identitetshanteringen är vår HR-data, säger Rusanen.

 

– Produktionen av högkvalitativa ICT-slutanvändartjänster kräver ett ökat antal hanterade integrationer och säkerställer effektiv användarhantering.

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Officiell Instagram för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen