Pulsen Integration > Effektiv hantering av IT-resurser i Markaryd med rätt åtkomststöd

Effektiv hantering av IT-resurser i Markaryd med rätt åtkomststöd

De dyraste IT-systemen är de som aldrig används. I Markaryds kommunala skolor upptäckte man att det fanns ett glapp mellan vilka digitala resurser man hade tillgång till och hur de användes i vardagen. Att hantera åtkomst till resurserna skapade också mycket merarbete för kommunens IT-avdelning. Lösningen blev en effektiv uppsättning av portaler och åtkomstsystem på skolsidan och resultatet är väldigt nöjda användare och fullt ut nyttjade system.

Markaryd i sydvästra Småland har runt tusen personer anställda inom kommunen och 1800 elever inom skolan. För några år sedan insåg IT-avdelningen i kommunen att de lade mycket tid på att hantera användarkonton manuellt. De insåg också att de hade system och digitala resurser som användes väldigt lite i vardagen. Mats Pålsson på IT-avdelningen startade då upp ett projekt tillsammans med Henrik Nilsson, IKT-pedagog och IT-samordnare för kultur- och utbildningsförvaltningen, för att ta reda på varför det såg ut som det gjorde och vad man kunde göra åt det.

Henrik Nilsson, Markaryd

Henrik Nilsson

– När vi hanterade användarkonton manuellt var det många system som aldrig blev använda. Det var helt enkelt för krångligt att komma åt dem. Decentraliserade inköp och personalomsättning gjorde också att man inte riktigt hade koll på vilka resurser man hade. Det kunde till exempel hända att en lärare köpte in licenser för flera år framåt för en bra läromedelsresurs, men när läraren sedan slutade sin tjänst var det inte längre någon som visste om resursen eller hur man kom åt den, säger Henrik Nilsson.


– För 3-4 år sedan införde vi därför Access Manager från Micro Focus i kommunen och byggde upp en portal där användarna enkelt kommer åt sina verksamhetssystem, tillägger Mats Pålsson.


– När vi sedan införde Chromebooks till eleverna fick vi full nytta av upplägget. Genom den har eleverna direkt alla länkar och genvägar till de program som är tillgängliga för den eleven. De är alltid bara ett klick ifrån att ta sig vidare till det läromedel de behöver, säger Mats Pålsson.

Samma förutsättningar på alla skolor


Henrik Nilsson tycker det är en stor fördel att tekniken ger alla elever samma förutsättningar, oavsett vilken skola de går på.


– Tidigare fanns ingen samordning mellan skolarna. Man köpte in läromedel lite här och där och det blev snabbt rörigt. Och det blev också skillnad på olika skolor och vilka resurser eleverna hade tillgång till. Jag ser det som en klar rättvisefråga att alla elever, lärare och skolor har samma förutsättningar till undervisning och kunskap. Nu vet vi att alla elever i kommunen har samma tillgång till läromedel och resurser oavsett vilken skola de går på, säger Henrik Nilsson.

Mats Pålsson Markaryd

Mats Pålsson

Det finns också stora fördelar för IT-avdelningen inom kommunen. IT-avdelningen i kommunen är liten, och med få anställda på IT-sidan behöver de se till att nyttja sina resurser på bästa sätt. Effektiv användarhantering är ett bra exempel på det.


– Det här upplägget sparar oerhört mycket tid för alla jämfört med manuell hantering. Tidigare fick man gå igenom varje system för sig när elever tillkom, bytte skola och så vidare. Nu ändras detta bara på ett enda ställe, säger Mats Pålsson.


Projektet tog sin början 2015 när Markaryd gick in som en del i grannkommunen Älmhults metakatalog. För att slippa manuell administration valde man redan från början att koppla in Skolfederation så att man också kunde nyttja den access manager-produkt man redan hade köpt in i kommunen.

 Vi har satsat på att ge eleverna bra verktyg och sett till att de enkelt hittar det de behöver. Resultatet är att användandet har gått upp väldigt mycket och användarna är supernöjda.


– Vi väljer idag bara läromedel som fungerar tillsammans med vår access manager-produkt. Framöver kommer vi också ställa allt högre krav på läromedelsproducenterna både kring Skolfederation och kring EGIL/SS12000 för att vi ser så stora fördelar kring detta, säger Mats Pålsson och fortsätter:


– Access Manager är en produkt som i sig är rätt färdig från start. Efterhand som vi skaffat läromedel som ska integreras i den har vi haft stöd av Pulsen Integration när vi inte själva har rett ut det. Vi sköter ju vår dagliga drift själva, men drar gärna nytta av den erfarenhet som finns på Pulsen till exempel kring systemuppgraderingar. Vi gör ju bara sådant någon gång per år, medan Pulsen gör det flera gånger i månaden för olika kunder. Den erfarenheten vill vi såklart gärna dra nytta av.


Arbetet med att införa Access Manager och en genomtänkt portal har, tillsammans med ett nära samarbete mellan skolverksamheten och IT-sidan, gett stora och goda resultat i Markaryd.


– Idag nyttjar vi många olika digitala verktyg i kommunen. Vi har också satsat särskilt på att ge eleverna bra verktyg och sett till att de enkelt hittar det de behöver. Resultatet är att användandet har gått upp väldigt mycket och användarna är supernöjda. De får en överblick över vilka tjänster som finns. Och de behöver aldrig hålla på med någon kontohantering. Det är bara ett köra. Ett lösenord till allt. Då blir grejerna använda och då blir det också prisvärt. De dyraste systemen man kan köpa är de som aldrig används, avslutar Mats Pålsson.

jag vill veta mer om Access Manager


KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Officiell Instagram för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen