Pulsen Integration > Värdeskapande integrationer ger förutsättningar för framtidens IT-lösningar

Värdeskapande integrationer ger förutsättningar för framtidens IT-lösningar

Ola Appelqvist är lösningsarkitekt och expert på digitala integrationer på Pulsen Integration. Sedan förra våren är han del av ett globalt team på ett världsledande förpackningsföretag där han genom smarta integrationer effektiviserar verksamheten på många områden. Tillsammans skapar teamet möjligheter för framtidens IT.

Lösningsarkitekten Ola Appelqvist är en av Pulsens erfarna integrationsexperter som arbetar på plats ute hos kunderna. Sedan våren 2019 har han arbetat tillsammans med en internationell förpackningsjätte med svenska rötter. Som en del av deras globala team i Lund tar han fram nya integrationslösningar som ska effektivisera bolagets verksamhet runt om i världen. Integrationsfrågor utgör ofta navet i digitaliseringen och som lösningsarkitekt är Ola Appelqvist direkt inblandad i de projekten på företaget.

En konkret förbättring Ola varit med och implementerat kretsar kring företagets kundprojekt runt om i världen, där hundratals miljoner förpackningar tillverkas årligen.

 

– Vi genomförde nyligen ett stort projekt där vi förbättrade projektstyrning och uppföljning och effektiviserade samtidigt medarbetarnas tidrapportering. Istället för att medarbetarna använder program som Excel har vi gått över till SaaS-lösningen Planview, som vidare integreras direkt mot affärssystemet. Det gör det enklare för alla och tidrapporteringen hamnar rätt direkt, berättar Ola.

 

Det är väldigt kul att kunna jobba med så pass många kunniga människor världen över och tillsammans hitta lösningar som effektiviserar verksamheten.

 

Ola har en bakgrund som lösningsarkitekt inom internationella verksamheter, bland annat på IKEA, där han jobbade hands-on med att designa lösningar. Idag arbetar han på en övergripande nivå med att sätta strategier för hur lösningarna ska se ut fem-tio år in i framtiden. I den här rollen ingår han också i ett stort globalt team där många olika kompetenser kompletterar varandra.

 

– En viktig del i min roll är att komma in tidigt i en upphandling av ett nytt system och utvärdera leverantören för att se vilka tekniska möjligheter som finns. Det gäller att tänka långsiktigt så att vi alltid följer planen för hur organisationen vill jobba med utveckling framåt. Digitalisering är ju inget som kommer avslutas om några år, utan det kommer vara ständigt pågående, menar han.

– I det arkitektteamet jag verkar är vi runt 25 medarbetare som sitter i bland annat Lund, USA och Singapore. Vi har både lösningsarkitekter som tar hand om de funktionella delarna, och så finns det vi som är på den tekniska sidan. Det är väldigt kul att kunna jobba med så pass många kunniga människor världen över och tillsammans hitta lösningar som effektiviserar verksamheten.

Att prioritera IT ger stabil grund

IT-mognad är ett begrepp som använts mycket inom techbranschen för att beskriva organisationers vilja att följa den digitala och tekniska utvecklingen. Ola ser med sin specialistkompetens att det inom många organisationer råder en stark vilja till ständig förbättring och utveckling, inte minst på det företag han arbetar med idag.

 

– Jag tycker att man är väl insatt i signifikansen av integration. Man förstår att allt det man gör när man skaffar nya applikationer, ändrar processer eller automatiserar ett flöde kräver integrationer. På företaget jag sitter finns en hög mognadsgrad kring IT, och bolaget har hållit på i många år med att ta fram bra strukturer och förutsättningar för IT-lösningar. Det finns många utmaningar kring IT i samhället, men grundförutsättningen är att man prioriterar det. Bygger man upp en sådan stabil grund för framtiden så kan man räkna med att det lönar sig, säger Ola Appelqvist avslutningsvis.

ola Appelqvist

Lösningsarkitekt på Pulsen Integration.

Sedan i maj 2019 är han konsult på ett förpackningsbolag.

 

Ola är 59 år och bor i Malmö. På fritiden pysslar han mycket med renovering av sin gamla skånegård. Träning – framförallt löpning, fjällvandring och skidåkning är andra aktiviteter Ola gärna sysselsätter sig med en ledig dag.

SE OlaS LINKEDIN-PROFIL HÄR

Pulsen är Karriärföretag 2021

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Officiell Instagram för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen