Pulsen Integration > Modern identitetshantering bas för digitalisering inom finska skolor

Modern identitetshantering bas för digitalisering inom finska skolor

Universitet och högskolor samlar många tusentals personer i sina kurser och program. Det ställer stora krav på en effektiv hantering av digitala identiteter och rättigheter. På Seinäjoki University of Applied Sciencies (SeAMK) och Sedu Yrkesskola i Finland har man gått från att lägga flera timmar per dag på användarhantering till bara några minuter i veckan.

Seinäjoki University of Applied Sciencies (SeAMK) bildar tillsammans med Sedu Yrkesskola ett finskt utbildniningsnav för över 10 000 människor. Med hjälp av Pulsen Integration har de skapat en modern användarhantering som utgör grunden för deras digitalisering och som kvalitetssäkrar verksamheterna.

 

– Vi ville ha en identitets- och åtkomsthanteringstjänst med mindre underhåll men som också kunde växa och vidareutvecklas framöver, säger Matti Mäkelä, IT-designer på SeAMK och kollegan Mikko Kuja-Lipasti på Sedu fyller i:

 

– Innan vi genomförde projektet var vår användarhantering komplicerad och det behövdes mycket jobb för att lösa problem. Vår egenutvecklade lösning krävde mycket uppföljning och var rätt känslig för fel.

 

– Vi sökte efter en stabil partner som kunde bygga en högkvalitativ lösning för vår utbildningsverksamhet och som hade erfarenhet från liknande projekt. Pulsen Integration mötte alla våra krav här och deras experter hade erfarenhet från användarhantering från flera olika utbildningsorganisationer, fortsätter Matti Mäkelä på SeAMK.

Användarhanteringen som tidigare tog 2–4 timmar om dagen tar nu bara ett par minuter.

Mikko Kuja-Lipasti, Sedu

Rätt identiteter och åtkomster genom hela livscykeln


Den nya tjänst man infört tillsammans med Pulsen hanterar nu all personal, alla studenter och alla externa användare för båda organisationerna ­— vilket tillsammans blir många tusentals identiteter med olika roller och rättigheter som behöver hanteras löpande.


– Nu kan vi jobba mycket mer effektivt med identiteter och rättigheter för studenter och anställda än tidigare. Vi kan också hantera externa användare, som kuratorer och friskvårdspersonal, i samma användarhanteringssystem. En stor fördel är att vi nu kan använda automatiska åtgärder under hela identitetens livscykel utifrån data i våra primära system.


De båda utbildningsorganisationerna har väldigt många användare och att hantera dem brukade ta mycket tid. Genom att automatisera stora delar av hanteringen har man kunnat frigöra mycket tid. Vinsterna syns i hela organisationen genom snabbare och mer effektiv hantering, men också genom att IT-avdelningarna har mer tid att skapa värdefulla lösningar inom andra områden istället.

 

– Automatiserad användarhantering spelar en väldigt viktig roll i hela verksamheten. Användarhanteringen som tidigare tog 2–4 timmar om dagen tar nu bara ett par minuter. Vi har fått mycket tid över till mer produktivt arbete iställe, säger Mikko Kuja-Lipasti.


En bas för digitalisering


Pulsen förser utbildningsorganisationer som SeAMK och Sedu med stöd, idéer och expertis för att utveckla tjänster runt identitet- och åtkomsthantering. Med sina erfarna experter som har vana av att lösa även de mest utmanande supportfrågorna. Därigenom görs den här sortens tjänster tillgänglig även för organisationer som inte har sina egna identitetsexperter.


– Antalet supportärenden och fel kopplade till användarhantering har sjunkit radikalt. Det går mycket smidigare att lösa problem nu, inte minst genom att vi känner varandra väl genom ett tätt samarbete. En modern användarhantering ger oss också förutsättningar för digitalisering på helt nya sätt. Vi kan nu använda Teams och molntjänster inom utbildningarna mycket mer effektivt, kommenterar Matti Mäkelä.


Utbildningsorganisationer investerar i modern användarhantering


– Många utbildningsorganisationer investerar nu kraftfullt inom identitetsområdet, vilket är en absolut nödvändighet för att lyckas med digitaliseringen. På Pulsen känner vi väl till processerna, informationssystemen och behoven inom utbildningsområdet och kan erbjuda självserviceportaler och flexibla arbetsflöden anpassade efter de verksamheterna, säger Ilkka Nissinen, Senior IAM Architect på Pulsen Integration i Helsingfors.

 

Kontakta gärna oss på Pulsen Integration om du vill ha mer information om hur vi kan hjälpa din organisation.

jag vill veta mer om smart användarhantering

Making the Shift - så skapar du en hållbar och framgångsrik digital transformation.

Många tusentals identiteter hanteras varje dag

 

Seinäjoki University of Applied Sciencies (SeAMK) och Sedu är yrkesskolor med verksamhet primärt södra Österbotten i Finland.

 

SeAMK har cirka 400 anställda, 5500 programstudenter och ett antal studenter på Öppna universitets-kurser. Sedu har 600 anställda och över 5000 studenter. Enbart under 2018 passade över 12500 studenter genom Sedus organisation.


Sammanlagt hanteras vid varje tillfälle många tusentals identiteter i högskolornas system.

Fler artiklar
från Pulsen Integration

KONTAKT

Therese Lingvall

Key Account Manager

Pulsen Integration AB

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Officiell Instagram för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen