Vad tyckte ni om utbildningen?

Vi vill höra din uppfattning om hur vi lyckades genomföra utbildningen.

Denna uppföljning är anonym, men om du vill kan du ange ditt namn sist i enkäten.

 

Vad anser du om utbildningen avseende: * (obligatorisk)
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Dåligt Mindre bra Bra Mycket bra
Upplägg och innehåll på teoripass

Upplägg och innehåll på praktiska övningar

Fördelning av tid mellan teori och praktik

Tiden för innehållet i utbildningen, om det är för komprimerat eller för luftigt

Tid för tel och mail hantering
Din helhetsbedömning av utbildningen * (obligatorisk)
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Dåliga Mindre bra Bra Mycket bra
Kurslokal

Kursmaterial

Mat
Uppfyllde utbildningen dina förväntade mål? * (obligatorisk)
KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Officiell Instagram för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen