Tyck till om Terrific Tuesdays

Ingress kommer här

Hur många avsnitt har du sett?
Hur många avsnitt har du sett?
Vad tycker du?
Bestäm en gradering för varje delfråga
  0 (inte bra) 1 2 3 4 5 6 8 9 10 (bäst)
Vad tycker du om TerrificTuesdays?
Vill du se en fortsättning av TerrificTuesdays?
Bestäm en gradering för varje delfråga
  0 (nej tack) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (väldigt gärna)
Fortsättning
Berätta lite om dig själv.
Ålder
Ålder
Kön
Kön
KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Officiell Instagram för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen