Pulsen Integration > Ny tjänst lyfter skolvärldens digitaliseringsresa inom IAM

Ny tjänst lyfter skolvärldens digitaliseringsresa till nästa nivå inom Identity and Access Management

Svenska skolor har en utmaning i att se till att varje elev har tillgång till rätt digital information och rätt resurser under hela sin skoltid. Den nya tjänsten Egil från Sambruk kommer underlätta identitetshanteringen kring externa digitala läromedel, men ställer också stora krav på skolans egna data och hanteringen av elevernas identiteter.

Egil (Elever och Grupper i läromedel) är ett komplement till Skolfederation och handlar om att säkert och automatiserat hantera tillgång till digitala läromedel. Syftet med tjänsten är att lyfta skolvärldens digitaliseringsresa till nästa nivå inom Identity and Access Management.

 

– Hittills har det inte funnits något bra sätt att hantera elevernas konton i externa tjänster. Konton har hittills ofta skapats i tjänsteleverantörernas system, antingen via integrationer, exportfiler, SAML-intyg eller att någon manuellt skapar konton för varje unik användare, säger Johan Kronander, specialist inom IAM-området på Pulsen, och fortsätter:

 

– Att skapa ett konto för en elev hos en tjänsteleverantör är ofta enkelt men att hantera alla förändringar under en elevs skolgång och avslut är inte lika självklart om inte förutsättningar finns tillgängliga. Dataskyddsförordningen ställer mycket höga krav på kontroll på behandlingen av personuppgifter — i både interna och externa tjänster, vilket blir svårt att förverkliga om en digital livscykel saknas.

 

Med Egil skapas möjligheten för en skolhuvudman, som en kommun eller en privat skola, att enkelt provisionera (skapa), uppdatera och de-provisionera (avsluta) konton i externa tjänsteleverantörers system, vilket linjerar med Dataskyddsförordningen och minskar risken för felhantering.

Att skapa ett konto för en elev hos en tjänsteleverantör är ofta enkelt men att hantera alla förändringar under en elevs skolgång och avslut är inte lika självklart om inte förutsättningar finns tillgängliga.

Genom en god livscykelhantering av elevers behörigheter säkerställer man att rätt elever får tillgång till rätt information och resurser. Det är också en förutsättning för att i framtida kunna hantera Digitala Nationella Prov på ett säkert sätt.

 

Egil bygger på Sambruks standardiseringsarbete SS12000, en ny SIS-standard för elev- och skoldata som definierar hur data skall överföras mellan olika system inom skolans värld. Det innebär att skolans externa tjänster vid varje tillfälle hålls uppdaterade med rätt användare, behörigheter och uppgifter.

 

– Innan en skola kör igång med Egil behöver man som skolhuvudman säkerställa att man har kontroll på sina identiteter och att nödvändiga informationsmängder finns tillgängliga. Här kan man behöva ta in stöd för att göra detta på ett bra sätt. Vi på Pulsen har arbetat med identitetshantering, åtkomst och behörighetsstyrning i över 20 år och är väl insatta i det här området. I samband med att man vänder sig till Sambruk för att installera Egil-klienten vill jag tipsa om att samtidigt höra av sig till oss först för att få en smidigare resa, avslutar Johan Kronander.

jag vill veta mer


KONTAKTA OSS

 

Besöksadress:

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

 

Alla kontor >


 

Växel: 033-17 18 00

E-post: info@pulsen.se

Faktura: skanning@pulsen.se


Officiell LinkedIn-sida för Pulsen
Officiell Instagram för Pulsen
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen